Gå til indhold
Gå til forsiden
Den Lægelige VidereuddannelsepilKurserpilKurser og efteruddannelser til speciallægerpilEfteruddannelsen til uddannelsesansvarlige overlæger

Efteruddannelsen til uddannelsesansvarlige overlæger

En ny efteruddannelsen til uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syddanmark er i gang med at blive implementeret.

Under overskriften 'Kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse' blev der til budget 2020 afsat midler til kompetenceudvikling af uddannelsesansvarlige overlæger samt lektorerne i Pædagogisk Udviklende Funktion.

Den samlede kreds af lægefaglige direktører i Region Syddanmark har aftalt ultimo 2019, at de ønsker et særligt tilrettelagt og kliniknært regionalt efteruddannelsestilbud, som giver de uddannelsesansvarlige overlæger et fælles regionalt fundament at stå på. Fundamentet skal sikre et kvalitetsløft af den uddannelsesansvarliges kerneområder særligt inden for medicinsk/voksen pædagogik og læring samt uddannelsesledelse, hvor målet er, at diskursen om lægelig uddannelse er ens uanset, hvilken matrikel de uddannelsessøgende læger er på.

Der er udviklet fire moduler på efteruddannelsen med baggrund data fra forskellige undersøgelser og dataindsamlinger. Data har dannet grundlag i alt fra arbejdet i styregruppen, på workshops, i afprøvning af mini-prøvehandlingsmoduler til udvikling af signatur, vision og overordnede modulbeskrivelser for efteruddannelsen.

Modulerne er:

  1. Læring og Pædagogik
  2. Uddannelsesledelse, personligt lederskab og organisationsforståelse
  3. Designtænkning og Uddannelsesinnovation
  4. Fagpersonlige Samtaler

Udbud og tilmelding

Der er p.t. efterår 2021 opstartet 3 hold i modulet ' Læring og Pædagogik'.Og der er udbudt nye hold i foråret 2022 på modulerne 'Pædagogik og læring', 'Uddannelsesledelse, personligt lederskab og organisationsforståelse' samt 'Designtænkning og uddannelsesinnovation'.

Der sendes e-mail til alle uddannelsesansvarlige overlæger, når der udbydes moduler.

Tilmeldingen foregår via kursussystemet Plan2learn (link til Plan2learn)

For at følge uddannelsen under 'Mine aktiviter' er det vigtigt først at tilmelde sig holdet på Efteruddannelsen og herefter de forskellige hold under modulerne. 

 

De fire modulers læringsmål* (overordnet)

Modul 1: Læring og Pædagogik

Læringsmål for modulet er:

  • At give de uddannelsesansvarlige overlæger et teoretisk grundlag for pædagogisk grundviden og praksis. Herunder dels at gøre dem i stand til at være vært for og sætte rammerne for optimale læreprocesser samt resultater hos kolleger og uddannelsessøgende.  

Modul 2: Uddannelsesledelse, personligt lederskab og organisationsforståelse

Læringsmål for modulet er:

  • At give de uddannelsesansvarlige overlæger viden og redskaber som har fokus på rollen, autorisation i rollen gennem viden og forståelse for kerneopgaven, rolle, ansvar og beslutning.

Modul 3: Designtænkning og uddannelsesinnovation

Læringsmål for modulet er:

  • At give de uddannelsesansvarlige overlæger, gennem praksisnær undervisning i designtænkning og uddannelsesinnovation, redskaber og metoder samt viden om processer til at udvikle uddannelsen af uddannelseslæger.  

Modul 4: Fagpersonlige samtaler

Læringsmål for modulet er:

  • At give de uddannelsesansvarlige overlæger kendskab til forskellige typer af relevante fagpersonlige samtaler i den lægelige videreuddannelse – både med uddannelsesbriller på og i interkollegiale relationer.
  • At bibringe netværket af uddannelsesansvarlige overlæger med en fælles diskurs om uddannelse i regionen.                

 

*Efterhånden som modulerne evalueres og implementeres kan læringsmål ændres og udvikles


Siden er sidst opdateret 19-10-2021

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring