Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelse


Speciallægeloft på OUH

Danske Regioner har besluttet, at låse antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de 3 største byer i Danmark pr. 1. januar 2017

Det betyder, at det samlede antal af speciallæger på Odense Universitetshospital ikke må øges.

Der kan undtagelsesvis dispenseres til at øge antallet af speciallæger f.eks. hvis en udvidelse er nødvendig for at kunne opfylde kravene til speciallægedækning på nye områder i specialeplan eller anden lovgivning.

Det er koncerndirektionen i de pågældende regioner, der skal vurdere om betingelserne for at give dispensation er opfyldt.

Det er HR Sundhedsuddannelser, der forelægger dispensationsansøgninger for koncerndirektionen.

Læs mere og find forretningsgang for at søge dispensation til at øge speciallægeloftet (link til regionens fælles intranet)


Siden er sidst opdateret 2-7-2021
HR Sundhedsuddannelser

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring