Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Lægeligvidereuddannelseforløb

Pædiatri

Som pædiater skal du diagnosticere, behandle og kontrollere medfødte og erhvervede lidelser og afvigelser fra normale funktioner hos børn lige fra fødslen og til puberteten er overstået

Inden for gruppen af kronisk syge er pædiatrien målgruppe flere steder udvidet til også at omfatte 15 - 18-årige unge.

Området adolescensmedicin hører natuligt til det pædiatriske speciale.

Hovedparten af pædiatriske speciallæger arbejder på landets 19 børneafdelinger, mens et formentlig stigende antal i fremtiden vil arbejde inden for forebyggelse, primært som kommunelæger på børne- og ungeområdet. Enkelte vil være beskæftiget i pædiatriske speciallægepraksis.

Introduktionsstillinger i Region Syd

Der opslås årligt 11 introduktionsstillinger i pædiatri i Region Syd. Det er sygehusene, der opslår introduktionsstillingerne.

Find ledige introduktionsstillinger på sundhedsjob.dk

Hoveduddannelsesstillinger i Region Syd 

Der opslås 6 hoveduddannelsesstillinger i pædiatri årligt med tiltrædelse henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Find ledige hoveduddannelsesforløb på sundhedsjobs.dk. Opret din egen jobagent, så får du besked, når der er nye opslag.

 

 

 Siden er sidst opdateret 19-8-2021
HR SundhedsuddannelserAdresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring