Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forskning

Forskningstræning er obligatorisk for de læger, der følger speciallægeuddannelsen efter 2003-bestemmelserne. Forskningstræningen har en varighed på samlet set tyve dage, der henholdsvis
består af en teoridel (grundkursus) og en projektdel.
 

Mål og formål med forskningstræning

Formål:
Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer, så speciallægen selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og udvikle ny viden. Derudover skal speciallægen anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis inden for eget speciale og tilgrænsende specialer. 

Mål:
Når forskningstræningen er gennemført skal lægen kunne:

  • formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen
  • gennemføre en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling.
  • fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen.
  • vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af en ændret praksis.
  • formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser.
     

Kursusbeskrivelse Grundkursus modul 1 og Grundkursus modul 2

Tilmelding og information Grundkursus modul 1 og Grundkursus modul 2

 

Læs mere om forskningstræning i specialerne under de enkelte specialer og hos SDU

Link til Sundhedsstyrelsens Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen


Siden er sidst opdateret 25-10-2019
Sundhedsuddannelser