Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Logbog.net

Etableringen af en elektronisk logbog til læger under uddannelse blev påbegyndt i 2013 og er siden da løbende blevet implementeret, så uddannelseslæger i alle 39 lægelige specialer nu er på, inkl. Klinisk basisuddannelse og Tand-, mund- og kæbekirurgi.

Se hvornår de enkelte specialer overgik til elektronisk logbog.

Specialerne får løbende nye målbeskrivelser, som lægges i logbogen, så snart de er godkendt. Se en oversigt via ovennævnte link.
Læger, der ansættes efter, at en ny version af målbeskrivelsen er taget i brug, får adgang til denne. Læger ansat før, bliver på den målbeskrivelse, de er ansat efter. Hvilken målbeskrivelse den enkelte læge har adgang til, fremgår af lægens profil.

Systemet skal anvendes til:

  - styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for læger under
   uddannelse i Danmark
 - at søge om hhv. selvstændigt virke og autorisation hos Styrelsen for
   Patientsikkerhed.

Godkendelserne i logbogen gives af vejledere og uddannelsesgivende læger (uddannelsesansvarlige overlæger/tutorer) i de enkelte delele-menter af uddannelsen. 

Adgang til systemet

Den uddannelsesgivende læge får adgang til systemet af de regionale videreuddannelsessekretariater, mens vejledere kun kan tildeles adgang af den uddannelsesgivende læge på afdelingen/i praksis.

Uddannelseslægerne får automatisk adgang, når deres første uddannel-sesforløb bliver registreret i systemet, for de flestes vedkommende, når de bliver kliniske basislæger, og beholder adgangen under hele uddan-nelsen.

Projektstyring

Danske Regioners sundhedsdirektørkreds har udpeget Region Hovedstaden som projektledende region og har besluttet, at projektet skal følge Regionernes Sundheds ITs forretningsmodel.

Systemets styregruppe består af de 3 chefer for Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse samt repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner.

Systemets følgegruppe består af repræsentanter for de 5 politiske regioner.
 

Samlet IT-løsning

Leverandøren af www.logbog.net og www.evaluer.dk, Dansk Telemedicin, har opsagt aftalen med regionerne om driften af de to systemer. Danske Regioner har på initiativ fra Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet IT-løsning til erstatning for evaluer.dk og logbog.net.

Driften af de nuværende systemer fortsætter uforandret indtil ultimo 2022.
 


Siden er sidst opdateret 8-12-2020
Sundhedsuddannelser

Tilgængelighedserklæring