Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Den Lægelige VidereuddannelsepilForskningpilKombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelsepilAnsøgning om orlov/deltidsansættelse og merit for elementer af målbeskrivelsen, som opnås under forskning

Ansøgning om orlov/deltidsansættelse og merit for elementer af målbeskrivelsen, som opnås under forskning

 • Der gælder samme regler for ansøgning om orlov/deltidsansættelse som her
 • Dertil kommer, at der for hver orlovsperiode eller periode med deltidsansættelse skal defineres præcist hvilke navngivne og nummererede kompetencer fra målbeskrivelsen, der kan opnås i den pågældende forskningsansættelse.
   
 • Der skal udpeges en klinisk vejleder, som har ansvaret for vurdering af kompetenceopnåelse under forskningsperioden.
   
 • Der laves en plan for såvel ansættelse som for kompetenceerhvervelse som sendes til Videreuddannelsessekretariatet inden påbegyndelse af forskningsperioden.
   
 • Dog kan man ved længerevarende forskningsprojekter, såsom ph.d. påbegynde ph.d.-forløb og orlov uden at ansøge om merit i første orlovsansøgning. Når ph.d.-forløbet er godt i gang kan man tage stilling til mulig meritansøgning. Meritansøgningen skal være fremadrettet, hvilket vil sige, at søges der om merit for 6 måneder af hoveduddannelsen, så skal ansøgningen være godkendt, inden ansøgeren har 6 måneder tilbage i ph.d.-forløbet. Der bevilges ikke merit bagudrettet.
   
 • Specialets uddannelsesudvalg tager stilling til den fremsendte plan for kompetenceerhvervelse under forskning og vurderer den samlede uddannelsestid.
   
 • Vær opmærksom på at uddannelsesudvalgets afgørelse alene baserer sig på det uddannelsesmæssige. Det er den berørte afdeling, der i sidste ende afgør om de kan give tilsagn til, at uddannelsesforløbet afkortes pga. merit
   
 • Vær opmærksom på, at hvis målene i specialets målbeskrivelse ikke nås inden for den planlagte forlængede uddannelsestid, skal denne yderligere forlænges indtil målopfyldelse foreligger. Omvendt kan den forlængede uddannelsestid i en kombinationsstilling ikke afkortes, selv om målene opnås hurtigere end den samlede uddannelsestid.

Eksempel på forløb med meritgivende forskningsophold:

 

Forskningsophold på 6 måneder, som i uddannelsesudvalget for specialet er vurderet til at svare til 6 måneders hoveduddannelse. Både Afd. A og Afd. B skal godkende planen da ansættelsesforløbet på begge afdelinger ændres.

 

HU

12 mdr. Afd. A

Orlov

6 mdr. merit

HU

6 mdr. Afd. A

HU

24 mdr. Afd. B

HU

12 mdr. Afd. A

 

Det er vigtigt, at såvel ansøgning om orlov/deltidsansættelse samt ansøgning om merit indsendes til Videreuddannelsessekretariatet, inden den involverede ansættelse begynder.   


Siden er sidst opdateret 4-2-2020
Sundhedsuddannelser