Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

Den Lægelige VidereuddannelsepilForskningpilKombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelse

Kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreuddannelse

Såvel bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger som bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne tillader deltidsansættelse ved ønske om at kombinere speciallægeuddannelse og forskning. Ved ønske om at kombinere en ansættelse i den lægelige videreuddannelse med forskning må forløbet således opfattes som en delt ansættelse mellem den kliniske ansættelse og forskningsansættelsen med deraf følgende krav om aftale med både den kliniske ansættelsesmyndighed og den forskningsmæssige ansættelsesmyndighed, ved ph.d. studier i Region Syddanmark Ph.d.-skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet eller ved et universitet i en anden region.

 

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger forudsætter ikke, at forskningsansættelsen er et ph.d. studium, men kræver en formaliseret tilknytning til en uddannelsesinstitution, sygehusafdeling, klinik eller virksomhed. Dette betyder, at den lægelige uddannelse også kan kombineres med f.eks. en klinisk assistent ansættelse eller en post.doc ansættelse. Muligheden for kombination af speciallægeuddannelse og forskning kræver alene, at forskningsfeltet/-projektet skal være detaljeret beskrevet, herunder metode, patientanvendelse, laboratoriefunktioner og at den uddannelsessøgende læges egen deltagelse i laboratoriearbejde, undersøgelser og samtaler med patientgrupper eller forsøgspersoner og lignende er beskrevet.

 

Når man planlægger kombination af forskning og speciallægeuddannelse er der to mulige scenarier:

 

  1. der søges alene orlov/deltidsansættelse i den kliniske speciallægeuddannelse, og 
     
  2. der søges orlov/deltidsansættelse og merit for elementer af målbeskrivelsen i det pågældende speciale, som kan opnås under forskning.
     

Vær opmærksom på, at deltidsansættelse skal udgøre mindst halv tid dvs. 18,5 timer/uge.

 

Vær desuden opmærksom på bekendtgørelsens krav om minimum 6 måneders ansættelse på en afdeling for at få godkendt uddannelsesopholdet. Dette betyder i praksis, at forskning medførende orlov under en introduktionsstilling, kun kan foregå ved, at stillingen opdeles i 2 x 6 måneders ansættelser.

 

Særligt for ph.d. studerende

Udover de generelle regler gælder desuden Syddansk Universitets retningslinjer (eller andet universitets retningslinjer) for deltidsstudium:
 

Ønskes ph.d.-uddannelsen gennemført på deltid, skal det normalt anføres i ansøgningen om optagelse på ph.d. studiet. Der skal vedlægges en tids-, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesplan, hvoraf ’ph.d.-perioder’, orlovsperioder og ansættelse i de forskellige perioder klart fremgår. En ’ph.d.-periode’ skal normalt vare minimum et halvt år, og en orlovsperiode normalt maksimum et år. Man kan også ansættes halvtids som ph.d.-stipendiat og halvtids i anden ansættelse.Læs om retningslinjerne for Syddansk Universitet.

 


Siden er sidst opdateret 25-10-2019
Sundhedsuddannelser