Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Den Lægelige VidereuddannelsepilStillingsopslagpilTavshedspligt i ansættelsesudvalg

Tavshedspligt i ansættelsesudvalg

Det formelle grundlag
For medlemmer af ansættelsesudvalg gælder tavshedspligten jf. Forvaltningsloven §27, pkt.7, §28 og §29.

Medlemmer af ansættelsesudvalg har forpligtelse til at vide, hvad man må sige og til hvem. Ved tvivl henvender man sig til Den Lægelige Videreuddannelse.

Hvad må man fortælle til hvem?
Udvalgsmedlemmerne må diskutere ansøgere med andre medlemmer af udvalgene eller Den Lægelige Videreuddannelse.

Udvalgsmedlemmer må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre uden for udvalget, f.eks. kolleger.

Ingen andre end ansættelsesudvalgets medlemmer må se ansøgningerne eller gennem udvalgsmedlemmer få at vide, hvem der har søgt hvilke stillinger.

Ansøger skal kunne søge stilling, uden arbejdsgiver (eller andre) finder ud af det ad omveje. Ansøger er på den måde ”herre” over personlige informationer.

Ansøger har ret til at få aktindsigt i, hvordan egen ansøgning bliver vurderet, og hvorvidt vedkommende er indstillet til en konkret stilling, men ikke hvordan andre ansøgere er stillet.

Normalt aftaler man i udvalget, hvem der udtaler sig om hvad, idet en indstilling ikke er det samme som en ansættelse. Intet er sikkert, før alle indstillede har underskrevet kontrakten.

Når ansættelsesrunden er afsluttet, er der offentlighed om, hvem der er blevet ansat hvor. Til gengæld er der fortrolighed om, hvem der søgte, men ikke blev ansat.

Hvorfor er tavshedspligten vigtig?
Ansøgere har krav på at blive behandlet med respekt, og tavshedspligten er vigtig for at begrænse rygter og sladder. Ansøger skal have konkret besked på, hvorvidt ansøger er ansat eller ej.

Det må anses for brud på tavshedspligten, hvis personer uden for og ansættelsesudvalgene får kendskab til informationer om ansøgninger uden ansøgers samtykke.

Opmærksomheden henledes på, at udvalgsmedlemmer er under strafansvar, dvs. brud på tavshedspligten kan straffes efter straffelovens §152 i form af bøder og fængsel. Dette er et signal om, at tavshedspligten skal tages meget alvorligt.

 


Siden er sidst opdateret 5-1-2015

Tilgængelighedserklæring