Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsidenEvaluer.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Alle ansættelsesforløb, en uddannelsessøgende læge deltager i, kan kun evalueres elektronisk, enten via ens profil på www.evaluer.dk eller www.logbog.net.

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Evalueringerne kan søges frem via knappen Evalueringer på forsiden af www.evaluer.dk.

Evaluering

En måned før afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og e-mailadresse. Dette gøres ved at logge på www.evaluer.dk og klikke på ’profil’ i øverste højre hjørne. Her kan du også oprette et personligt kodeord til dit login.

Når der er foretaget en evaluering, vil afdelingens/praksis' ledende og uddannelsesansvarlige overlæge/tutor modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen.

Adgangskoder til systemerne

Alle KBU-læger får ved uddannelsesstart tilsendt adgangskoder til begge systemer. Læger uden en dansk KBU, får koderne tilsendt, når de begynder i det første uddannelsesforløb. Koderne gælder hele ens uddannelse igennem og anvendes ved evaluering af alle ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen.
Har du ikke modtaget en kode, eller skal dit forløb se anderledes ud, kontakt da sekretariatet.

Øvrige brugere af evaluer.dk

Alle ledende og uddannelsesansvarlige overlæger, tutorer og PUF lektorer har adgang til systemet.
De vil have mulighed for at lave forskellige rapporter på afdelingsniveau/praksisniveau for at følge uddannelsen på deres afdeling og dermed kvalitetssikre uddannelsesniveauet. Din evaluering er derfor vigtig information i arbejdet med at gøre uddannelsen bedre.

 

Samlet IT-løsning

Leverandøren af systemerne www.evaluer.dk og www.logbog.net, Dansk Telemedicin, har opsagt aftalen med regionerne om driften af de to systemer. Danske Regioner har på initiativ fra Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet IT-løsning til erstatning for evaluer.dk og logbog.net.

Driften af de nuværende systemer fortsætter uforandret indtil ultimo 2022, hvor data overføres til den nye IT-løsning.
 


 


Siden er sidst opdateret 8-12-2020
Sundhedsuddannelser