Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Ansættelsesprocedure

Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb

Proceduren for ansættelse i hoveduddannelsesforløb er fastlagt af regionerne. Notatets fulde ordlyd kan læses her. Ansættelsesproceduren varetages af de tre videreuddannelsessekretariater i henholdsvis nord, syd og øst på vegne af ansættelsesmyndigheden.

Faglig profil
De videnskabelige selskaber har for hvert speciale udarbejdet en faglig profil. Den faglige profil beskriver, hvilke kompetencer der vægtes ved ansøgning om hoveduddannelse i henhold til de 7 lægeroller. De faglige profiler kan findes på hjemmesiden under de enkelte specialer.

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb opslås på www.sundhedsjobs.dk

Opslagsterminer for alle specialer fremgår af videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider:

Ansøgning om hoveduddannelse sker via www.videreuddannelsen.dk

For at komme i betragtning til et hoveduddannelsesforløb skal ansøger være formelt kvalificeret. Med formel kvalifikation forstås, at ansøgeren har Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark samt senest på tiltrædelsestidspunktet har en godkendt introduktionsstilling i specialet. Desuden skal ansøger have gennemført de generelle kurser i den kliniske basisuddannelse og introduktionsstillingen. Såfremt introduktionsstillingen ikke er færdiggjort på ansøgningstidspunktet indsendes fagligt vurderingsskema ved ansøgning.

Der er udarbejdet en vejledning om ansøgning om hoveduddannelsesforløb for hvert enkelt speciale. Disse kan ses på siden Opslag sammen med evt. øvrigt efterspurgte dokumenter.

Ansættelsesudvalg

Ansøgninger bedømmes af et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for de ansættende afdelinger, det videnskabelige selskab samt en repræsentant for Yngre Læger. 

Ansættelsesudvalgets opgave er at prioritere ansøgere og indstille til ansættelse. Prioritering af ansøgere sker på baggrund af ansættelsessamtale, den motiverede ansøgning samt den faglige profil.

 


Siden er sidst opdateret 28-10-2019
Sundhedsuddannelser