Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsidenAnsættelse i praksis

­80% af læger i klinisk basisuddannelse ansættes i sidste halve år af basisuddannelsen i almen praksis.

Praksis udmeldes senest 3 måneder før starten af delforløbet ved at der udsendes et tillæg til uddannelses- og ansættelsesaftalen.  Alle almen praksis, der indgår i basisuddannelsen, er godkendt af regionens koordinatorer for almen praksis.

Uddannelsesprogrammer i praksis
For ansættelsen i almen praksis i den kliniske basisuddannelse er der lavet en skabelon for uddannelsesprogrammet og en konkretisering af målene i praksisdelen. Begge dele findes her.


Kontakt praksis før start
Vi anbefaler, at du kontakter praksis i god tid før du skal tiltræde, for at høre nærmere om arbejdsforhold, arbejdstid og kørselsmuligheder.


Aflønning
Lønnen administreres og udbetales via lønkontoret OUH, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland eller Sydvestjysk Sygehus.


Aftal ferie med praksis
Det er tutorlægen i almen praksis, der som arbejdsgiver leder og fordeler arbejdet. Det er derfor også praksis, du skal aftale ferie, afspadsering mv. med.


Over 10% fravær
Kun i de tilfælde, hvor fravær, ud over ferie og obligatoriske kursusdage, dvs. egne eller barnets sygedage, omsorgsdage mv. kommer over 10% eller 18 dage eller i tilfælde af barsel, skal du kontakte lønafdelingen på den lønudbetalende sygehusenhed. Se fraværsregler og indberetning af fravær.


Siden er sidst opdateret 24-6-2019
Sundhedsuddannelser