Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Læringskursus

Kurset er et obligatorisk 2-dages internatkursus for læger ansat i første delforløb af klinisk basisuddannelse og opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om "Generelt kursus i læring/pædagogik", som beskrevet i "Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse" af 29.4.2008.
 

Formål:
At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne styrke og videreudvikle egen læring - herunder styrke deltagerne i skiftet fra teoretisk til praktisk læring ved hjælp af konkrete redskaber og baggrundsviden.
Kurset vil også berøre, hvordan KBU-lægen håndterer både at skulle bidrage til driften på en sygehusafdeling, og samtidig erhverve sig nye praktiske kundskaber.
Endvidere er formålet at skabe netværk til andre KBU-læger.

 Kurset skal gennemgå og evt. træne:

 • de formelle krav til lægelig videreuddannelse, herunder KBU-målbeskrivelsen og de 7 lægeroller
 • redskaber til karrierevalg
 • teoretisk viden (præsentationsteorier)
 • grundlæggende viden om læreprocesser, kompetenceudvikling samt hindrende og fremmende faktorer for læring (læringsrammer),
  herunder opmærksomhed på egen læring og evt. brug af andre fremgangsmåder
 • deltagerne i at identificere og kvalificere mulige læringssituationer i den kliniske hverdag
 • systematik ift. at opdage huller i egen viden
 • deltagernes evne til at give og modtage feedback
 • vejledersamtalens funktion
 • systematisk erfaringsudveksling.


Kursusdatoer, tidspunkter og sted:
Klik på Region Syddanmark (grøn) på Danmarkskortet på forsiden af www.evaluer.dk, inden du logger på og dernæst på knappen 'Kursustilmelding', og skriv 'Læring' i søgefeltet. Klik på et kursus og se tidspunkter og sted.

Tildeling:
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at lægerne tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Lægerne og deres afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 1. delforløb. Yderligere oplysninger udsendes 3-4 uger før kurset.

Evaluering:
Evaluering af kurset foregår elektronisk via medsim.dk på kursets sidste dag.

Dokumentation for deltagelse:
Efter gennemførelse af kurset gives en godkendelse i den elektroniske logbog. Elektronisk godkendelse skal være i orden, når der skal søges om selvstændigt virke.

 

Kontaktperson vedr. tildeling, undervisere, overnatning mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
lfh@rsyd.dk, tlf. 2177 8827

 

 

 


Siden er sidst opdateret 9-1-2019
Sundhedsuddannelser