Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
Den Lægelige VidereuddannelsepilPædagogisk udviklende funktion

Pædagogisk udviklende funktion

I Videreuddannelsesregion Syd består Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) af 20 lektorer og én professor.

De postgraduate kliniske lektorer og professoren refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatetschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Hovedopgaverne for de postgraduate kliniske lektorer

  • at sikre den pædagogiske udvikling af den postgraduate kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd
  • at medvirke til formidling og implementering af medicinsk pædagogisk forskningsmetode
  • at sikre uddannelseskultur
  • at rådgive Ret Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, regionerne, sygehuse, afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, uddannelsesudvalg, tutorer, uddannelsessøgende læger m.fl.
  • at udvikle og afholde medicinsk pædagogiske kurser
  • at rådgive i forbindelse med uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
  • at formidle nye metoder til vejledning, læring og evaluering
  • at identificere og prioritere pædagogiske udviklingsområder
  • at deltage i medicinsk-pædagogiske forskningsprojekter.

Oftest er to lektorer tilknyttet det enkelte speciale, hvilket giver mulighed for specialekendskab samt for at vurdere uddannelsesspørgsmål fra en ekstern pædagogisk vinkel. Ikke alle 38 specialer kan tilbydes denne model, men lektorerne tilknyttes de enkelte specialer med bedst mulig specialekendskab.

 


 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-1-2021

Tilgængelighedserklæring