Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Stillingsopslag

Alle stillinger opslås på www.sundhedsjobs.dk jf. opslagsdatoen i tidsplanen.
 

Bemærk! Du opfordres til at påbegynde ansøgningsproceduren i god tid, især hvis det er første gang, du søger elektronisk, og der skulle dukke spørgsmål op undervejs.

Bemærk også, at det er nødvendigt at råde over en scanner, da al din dokumentation skal uploades.
Tilladte filtyper: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, RTF

 

Samtykkeerklæring Husk at udfylde Samtykkeerklæring til indhentning af reference og oploade den i din ansøgning (gælder alle specialer)

Speciale

Specialespecifik vejledning

Ansøgningsfrist

Akutmedicin Vejledning akutmedicin
Bedømmelsesskema
ingen opslag pt.
Almen medicin Introduktionsuddannelse Vejledning ingen opslag pt.
Almen medicin Hoveduddannelse Vejledning ingen opslag pt.
Anæstesiologi Vejledning ingen opslag pt.
Arbejdsmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Børne- og ungdomspsykiatri Vejledning ingen opslag pt.
Dermato-venerologi Vejledning
Standard CV
ingen opslag pt.
Gynækologi og obestrik Vejledning
Struktureret CV
ingen opslag pt.
Intern medicin: Endokrinologi Vejledning  ingen opslag pt.
Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Geriatri Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Hæmatologi Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Infektionsmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Kardiologi Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Lungesygdomme Vejledning

ingen opslag pt.

Intern medicin: Nefrologi Vejledning

ingen opslag pt.

Intern medicin: Reumatologi Vejledning

ingen opslag pt.

Karkirurgi Vejledning ingen opslag pt.
Kirurgi Vejledning 
OPskema Bilag 1A 
OPskema Bilag 1B
ingen opslag pt.
Kl. biokemi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. farmakologi se hos Region Øst ingen forløb i Syd
Kl. fysiologi og nuklearmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Kl. genetik Vejledning ingen opslag pt.
Kl. immunologi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. mikrobiologi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. onkologi Vejledning ingen opslag pt.
Kolorektal kirurgi Uddannelseskrav og uddannelsesprogram ingen opslag pt.
Neurokirurgi Vejledning 
Operationsliste Bilag 1A
ingen opslag pt.
Neurologi Vejledning 
Interviewguide
ingen opslag pt.
Oftalmologi Vejledning 25. juni 2021, kl. 23.59
Ortopædisk kirurgi Vejledning ingen opslag pt.
Oto-rhino-laryngologi Vejledning
Oversigt over kursusdeltagelse 
Oversigt over undervisning 
Operationsliste 
Oversigtsskema
ingen opslag pt.
Patologisk anatomi og cytologi Vejledning ingen opslag pt.
Plastikkirurgi se hos Region Øst ingen opslag pt.
Psykiatri Vejledning ingen opslag pt.
Pædiatri Klik på specialet ingen opslag pt.
Radiologi Vejledning ingen opslag pt.
Retsmedicin se hos Region Nord ingen opslag pt.
Samfundsmedicin

Vejledning

ingen opslag pt.
Thoraxkirurgi Vejledning

ingen opslag pt.

Urologi Vejledning

ingen opslag pt.

     

 

 
Se mere om elektronisk ansøgning her.

 


Siden er sidst opdateret 14-6-2021
Sundhedsuddannelser