Gå til indhold
Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilForlængelse af 6-års fristen

Forlængelse af 6-års fristen

Forsøget er etablering af en treårig ordning (2018-2020), hvor et introduktionsforløb på Sygehus Sønderjylland samt i Psykiatrien i Aabenraa indenfor specialerne Psykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri giver genrel dispensation, således at tidsfristen forlænges svarende til introduktionsforløbets længde.

Følgende rammer er godkendt af ministeriet og er gældende for forsøgsordningen:

  • Max. tidsfrist forlængelse svarende til to år ved ansættelse i introduktionsforløb i de specialer og ansættelsessteder, som indgår i forsøgsordningerne. Der kan kun godskrives én introduktionsstilling i samme speciale i forsøgsordningen.
  • Læger, der gennemfører minimum 6 mdr. af en introduktionsstilling ift. forsøgsordningen, får tidsfristen forlænget svarende til ansættelsestiden. Ved forlængelser grundet barsel, sygdom, ikke opnåede kompetencer mv. foretages godskrivning af tid svarende til det samlede forløb. Der gives ikke forlængelse svarende til aftalebaseret orlov, forskning eller lign. Ved ansættelser af kortere varighed end 6 måneder fås ikke en forlængelse af fristen.

  • Et introduktionsforløb i forsøgsordningen gennemføres som udgangspunkt på fuldtid. Ved deltidsansættelse forlænges tidsfristen forholdsmæssigt, dog højest 12 måneder.
  • Forsøgsordningen er gældende for den tid, hvor ansættelse i introduktionsforløbet eller dele heraf er placeret i forsøgsperioden.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til det enkelte speciales sagsbehandler eller videreuddannelsen@rsyd.dk.

Kontakt Sygehus Sønderjylland eller Psykiartrien for at høre til ledige introduktionsforløb.


Siden er sidst opdateret 4-7-2018