Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL3

Kurserne i ledelse, administration og samarbejde - LAS

Bemærk LAS2 er blevet til SOL3 for de, der er startet hoveduddannelse efter 01.11.2011
SOL3 er placeret i sidste 3.del af hoveduddannelsen. Hvis du tilmelder dig før, kan vi vælge at bede dig flytte/afvente med kursusdeltagelse til senere.

Kursets formål:

At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompetencemål inden for områderne ledelse, administration og samarbejde.

Varighed:
3 dage + 1 opfølgningsdag (max 3 måneder efter)
Find program og datoer for SOL3

Tilmelding:
Tilmelding foregår på www.evaluer.dk.
Klik på Region Syddanmark på Danmarkskortet, herefter på Kursustilmelding og skriv SOL i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og tilmeld dig.

Kurset giver deltagerne:

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelset m.v., der er af betydning for det danske sunhedsvæsens funktion 
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige- og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.


Kontakt:
Helle Guldager Aaskoven, Koncern HR, Sundhedsuddannelser Region Syddanmark
e-mail hga@rsyd.dk  tlf.: 7663 1868


Siden er sidst opdateret 30-9-2020
Sundhedsuddannelser