Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden

Ansættelsesprocedure

Besættelse af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Region Syddanmark

Overordnet om ansættelsesudvalg:
Ansættelsesudvalget består af 5 PLO’er
(4 uddannelseskoordinatorer + 1 udpeget af praksisudvalget for RSD),
1 overlæge udpeget af Almen medicinsk uddannelsesråd samt 
1 yngre læge udpeget af FAYL

Indstilling til ansættelse sker på baggrund af samlet bedømmelse af faglig profil og struktureret ansættelsessamtale.
Vurdering af faglig profil sker af ansættelsesudvalget, der afgør, hvem der udpeges til ansættelsessamtale.
Ansættelsessamtale afholdes af underudvalg (ansættelsessamtaleudvalg) bestående af 3 bedømmere (se nedenfor).

Ved bedømmelsen anvendes et pointsystem:
Ved bedømmelse af faglig profil kan der maksimalt tildeles 32 point.
Ved bedømmelse af ansættelsessamtale kan maksimalt tildeles 90 point. Halvdelen af spørgsmålene til ansættelsessamtalen vil være uddybning af den faglige profil med vægt på CV og motiveret ansøgning. Se nedenfor mht. ansættelsessamtale.

Samlet score er bestemmende for hvem der prioriteres, og hvem der indstilles til ansættelsesudvalget til besættelse af stillinger. Ved lige bedømmelse mellem to eller flere ansøgere vil ansættelsesudvalgets bedømmelse af samlede faglige profil være afgørende.  

Vurdering af faglig profil:
Den samlede vurdering af faglig profil danner indstilling til udvælgelse til samtale.
Den faglige profil består af 3 delelementer: Motiveret ansøgning, CV, vurderingsskema.

Bedømmelse af delelement: Motiveret ansøgning.
Såfremt ansøger inden for 3 roller bedømmes kvalificeret på ekstraordinært niveau vil dette delelement samlet blive bedømt i kategorien: kvalificeret på ekstraordinært niveau.
Dette under forudsætning af at der ikke er roller der bedømmes: ikke kvalificeret. Såfremt ansøger inden for 2 roller bedømmes ikke kvalificeret vil dette delelement samlet blive bedømt ikke kvalificeret.

Pointgivning:
Ansøger der er bedømt kvalificeret tildeles 4 point. Ansøger der er bedømt kvalificeret på ekstraordinært niveau tildeles 8 point.
Ansøgere der af udvalget skønnes i grænseområdet kan tildeles 6 point.

Bedømmelse af delelement: CV.

Point for CV kan maximalt give 16 point. Nedenstående fordeling er gældende. Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. F.eks. Ph.d. kan tildeles 6 point, men der kan ikke samtidig opnås point for andre aktiviteter, f.eks. artikler eller undervisning.

Ansættelser max 6 point: Her vægtes gennemført introduktionsstilling i intern medicin med 4 point. Gennemført introduktionsstilling i øvrige relevante specialer vægtes med 3 point. (KBU/turnus og introduktionsuddannelse i almen medicin er ikke pointgivende). Øvrige postgraduate ansættelser vægtes efter konkret vurdering.

 

Kurser max 2 point: Her vægtes løbende målrettet kursusaktivitet. Obligatoriske kurser inkl. eventuelle Ph.d. kurser er ikke pointgivende.

 

Forskning eller andet akademisk arbejde max 6 point: F.eks. Ph.d. 6 point. Videnskabelige artikler, foredrag og posters mm max 4 point. Undervisning max 2 point.

 

Andre aktiviteter max 2 point: F.eks. fagpolitisk arbejde, aktivitet i specialeselskab og humanitært arbejde.

Bedømmelse af delelement: Vurderingsskema.

Såfremt ansøger er færdig med introduktionsstilling og inden for 4 kompetencer bedømmes kvalificeret på ekstraordinært niveau vil dette delelement samlet blive bedømt i kategorien: kvalificeret på ekstraordinært niveau. 

En kompetence kan kun godkendes på ekstraordinært niveau når den er begrundet med relevante kommentarer. 

Såfremt ansøger ikke er færdig med introduktionsstilling på ansøgningstidspunktet bør vurderingsskema vedlægges med tutors bedømmelse af at uddannelsen forventes godkendt. 

Pointgivning: 
Ansøger der er bedømt kvalificeret i dette delelement tildeles 4 point, ansøger der er bedømt kvalificeret på ekstraordinært niveau tildeles 8 point.

Hvis man ikke har færdiggjort introduktionsuddannelsen tildeles der ikke point for dette delelement. 

Bemærk: De læger, der har afsluttet introduktionsforløb før 01.09.2008 hvor vurderingsskemaet blev taget i anvendelse, kan vedlægge en "frihåndsudtalelse" fra tutorlægen, meget gerne struktureret omkring de syv roller, og gerne kommenteret af uddannelseslægen. 
Såfremt en sådan udtalelse ikke kan indhentes, begrundes det i ansøgningen. Ansættelsesudvalget vil lave en konkret vurdering af ansøgning uden vurderingsskema mhp. point.

 Afslag ud fra faglig profil:
Såfremt ansøger bedømmes "ikke kvalificeret" inden for et delelement vil ansøger ikke komme i betragtning til samtale/stilling og vil få et skriftligt afslag samt tilbud om mundtlig forklaring herpå.

Indkaldelse til samtale:
Alle ansøgere som bedømmes Kvalificeret eller Kvalificeret på ekstraordinært niveau vil blive indkaldt til samtale.
Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område.
Der vil blive skriftlig redegjort herfor i et eventuelt afslag.
Læs om ansættelsessamtalen her.

 

 


Siden er sidst opdateret 5-5-2011
Videreuddannelsen