Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Ansættelsesprocedure

Besættelse af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Region Syddanmark

Overordnet om ansættelsesudvalg:
Ansættelsesudvalget består af 5 PLO’er
(4 uddannelseskoordinatorer + 1 udpeget af praksisudvalget for RSD),
1 overlæge udpeget af Almen medicinsk uddannelsesudvalg samt 
1 yngre læge udpeget af FAYL.

Indstilling til ansættelse sker på baggrund af samlet bedømmelse af faglig profil og struktureret ansættelsessamtale. Vurdering af faglig profil sker af ansættelsesudvalget, der afgør, hvem der udpeges til ansættelsessamtale. Ansættelsessamtale afholdes af underudvalg (ansættelsessamtaleudvalg) bestående af 3 bedømmere (se nedenfor).

 

Ved bedømmelsen af den faglige profil anvendes et pointsystem:
Ved bedømmelse af faglig profil kan der maksimalt tildeles 36 point.

Ansættelsessamtalen tæller med 50% af den samlede pointsum opnået ved de tre bedømmere. De tre bedømmere kan give op til 90 point dvs. den maksimale pointsum fra ansættelsessamtalen er 45 point.

 

Samlet score er bestemmende for, hvem der prioriteres, og hvem, der indstilles til ansættelsesudvalget til besættelse af stillinger. Ved lige bedømmelse mellem to eller flere ansøgere vil ansættelsesudvalgets bedømmelse af den samlede faglige profil være afgørende.

 

Vurdering af faglig profil (max. 36 point):
Den samlede vurdering af faglig profil danner indstilling til udvælgelse til samtale.

Den faglige profil består af 3 delelementer:

 

·         Motiveret ansøgning (se vejledning om motiveret ansøgning her)

·         CV

·         Godkendt introduktionsstilling i almen medicin inkl. vurderingsskema.

 

Bedømmelse af delelement Motiveret ansøgning (4-5-6-7-8 point):

Ansøgning, der er bedømt kvalificeret, tildeles 4 point.
Ansøgning med ekstraordinære kvaliteter kan øge værdien af ansøgningen med 1-4 point.

Motiveret ansøgning bedømmes herefter: Ikke kvalificeret eller 4-5-6-7-8 point.
 

Bedømmelse af delelement CV (max 24 point):
Der kan maximalt gives 24 point for CV.

Vurdering af point sker sv. t. ansættelsestidspunktet, så ansættelser der forventes fortsat indtil ansættelse i hoveduddannelsen kan tælle med.
 

Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. F.eks. kan ansøgeren på baggrund af en ph.d.-grad tildeles 6 point, men der kan ikke samtidig opnås point for artikler eller undervisning udført
under ph.d.-forløbet.

 

Nedenstående fordeling er gældende:

 

Postgraduate ansættelser (max. 10 point):

Gennemført introduktionsstilling i intern medicin med 4 point. (6 mdr. 2 point)

Gennemført introduktionsstilling i relevante specialer vægtes med 3 point. (6 mdr. 1 point)

Gennemført introstilling i øvrige mindre relevante specialer: 2 point.

Ansættelser på fuld tid i almen medicin på min. 6 mdr.: 2 point.

Andre ansættelser vægtes efter konkret vurdering op til 1 point./12 mdr. ansættelse.

 

Forskning eller andet akademisk arbejde (max 12 point):

Ph.d. vægtes med 6 point

Videnskabelige artikler, foredrag og posters m.m. op til 4 point

Undervisning min. 20 timer med max 2 point. Almindelig morgen-undervisning af kolleger tæller ikke.

 

Andre aktiviteter (max. 2 point):

Fagpolitisk arbejde, Tillidsrepræsentant, aktivitet i specialeselskab, humanitært arbejde og tidligere relevant uddannelse.

 

Bedømmelse af delelement Godkendt Introduktionsstilling (0-1-2-3-4 point).

Ved ikke-færdiggjort introstilling på ansøgningstidspunktet kræves bedømmelsen forventes godkendt i alle kompetencer i vurderingsskema. Vurderingsskema findes her

 

Ansøgere med færdiggjort introstilling med kompetencer vurderet som ikke godkendt / kan ikke vurderes kommer ikke i betragtning.

 

Ved gennemført godkendt introstilling kan for hver kompetence anføres: Godkendt eller godkendt på ekstraordinært niveau.  En kompetence godkendt på ekstraordinært niveau giver kun point, når den er begrundet med relevante kommentarer. 

Pointgivning
Ansøger, der er bedømt kvalificeret på ekstraordinært niveau, tildeles 1point for hver kompetence bedømt på ekstraordinært niveau op til 4 point, i alt max 4 point.

Afslag ud fra faglig profil:
Såfremt ansøger bedømmes ikke-kvalificeret inden for et delelement, vil ansøger ikke komme i betragtning til samtale/stilling og vil få et skriftligt afslag samt tilbud om mundtlig forklaring herpå.

Indkaldelse til samtale:
Alle ansøgere, som bedømmes Kvalificeret eller Kvalificeret på ekstraordinært niveau, vil blive indkaldt til samtale.
Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område.
Der vil skriftligt blive redegjort herfor i et eventuelt afslag.
Læs om ansættelsessamtalen her.

 


Siden er sidst opdateret 23-10-2017