Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Ansættelsesprocedure

Besættelse af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin i Region Syddanmark

Overordnet om ansættelsesudvalg:
Ansættelsesudvalget består af 5 PLO’er
(4 uddannelseskoordinatorer + 1 udpeget af praksisudvalget for RSD),
1 overlæge udpeget af Almen medicinsk uddannelsesråd samt 
1 yngre læge udpeget af FAYL.

Indstilling til ansættelse sker på baggrund af samlet bedømmelse af faglig profil og struktureret ansættelsessamtale.
Vurdering af faglig profil sker af ansættelsesudvalget, der afgør, hvem der udpeges til ansættelsessamtale.
Ansættelsessamtale afholdes af underudvalg (ansættelsessamtaleudvalg) bestående af 3 bedømmere (se nedenfor).

Ved bedømmelsen anvendes et pointsystem:
Ved bedømmelse af faglig profil kan der maksimalt tildeles 32 point.
Ved bedømmelse af ansættelsessamtale kan maksimalt tildeles 90 point. Halvdelen af spørgsmålene til ansættelsessamtalen vil være uddybning af den faglige profil med vægt på CV og motiveret ansøgning. Se nedenfor mht. ansættelsessamtale.

Samlet score er bestemmende for, hvem der prioriteres, og hvem, der indstilles til ansættelsesudvalget til besættelse af stillinger. Ved lige bedømmelse mellem to eller flere ansøgere vil ansættelsesudvalgets bedømmelse af samlede faglige profil være afgørende.  

Vurdering af faglig profil (max 32 point):
Den samlede vurdering af faglig profil danner indstilling til udvælgelse til samtale.
Den faglige profil består af 3 delelementer: Motiveret ansøgning, CV og vurderingsskema (Introstilling).

Bedømmelse af delelement Motiveret ansøgning (4-5-6-7-8 point):
Hver rolle bedømmes: ikke kvalificeret, kvalificeret eller ekstraordinært kvalificeret.

Såfremt ansøger inden for 2 roller bedømmes ikke kvalificeret vil dette delelement samlet blive bedømt ikke kvalificeret.

Ansøger, der er bedømt kvalificeret, tildeles 4 point.

For hver rolle, der bedømmes ekstraordinært kvalificeret, suppleres med 1 point pr. rolle op til 4 roller = 4 point. Dvs., at derfor motiveret ansøgning kan opnås: Ikke kvalificeret eller 4-5-6-7-8 point.

Bedømmelse af delelement CV (max 16 point):
Der kan maximalt gives 16 point  for CV. Nedenstående fordeling er gældende. Der kan ikke opnås flere point inden for hvert område end angivet. F.eks. Ph.d. kan tildeles 6 point, men der kan ikke samtidig opnås point for andre aktiviteter, f.eks. artikler eller undervisning.

Ansættelser (max 6 point): Her vægtes gennemført introduktionsstilling i intern medicin med 4 point. Gennemført introduktionsstilling i øvrige relevante specialer vægtes med 3 point. (KBU/turnus og introduktionsuddannelse i almen medicin er ikke pointgivende). Øvrige postgraduate ansættelser vægtes efter konkret vurdering.

Kurser (max 2 point): Her vægtes løbende målrettet kursusaktivitet (heldagskurser, kursusforløb). Obligatoriske kurser inkl. eventuelle Ph.d.-kurser er ikke pointgivende.

Forskning eller andet akademisk arbejde (max 6 point): F.eks. vægtes Ph.d. med 6 point, videnskabelige artikler, foredrag og posters m.m. med max 4 point og undervisning med max 2 point.

Andre aktiviteter (max 2 point): F.eks. fagpolitisk arbejde, aktivitet i specialeselskab, humanitært arbejde og tidligere relevant uddannelse.

Bedømmelse af delelement Vurderingsskema (0-1-2-3-4 point).

Alle ansøgere skal indsende vurderingsskema.

Ved ikke-færdiggjort introstilling på ansøgningstidspunktet kræves bedømmelse: Forventes godkendt i alle kompetencer, og vurderingsskema vedlægges med tutors bedømmelse af, at uddannelsen forventes godkendt.

Færdiggjort introstilling med kompetencer vurderet som ikke godkendt / kan ikke vurderes kommer ikke i betragtning.

Ved gennemført godkendt introstilling kan for hver kompetence anføres: Godkendt eller Godkendt på ekstraordinært niveau.
En kompetence kan kun godkendes på ekstraordinært niveau, når den er begrundet med relevante kommentarer. 

Pointgivning

Ansøger, der er bedømt kvalificeret på ekstraordinært niveau, tildeles 1point for hver kompetence bedømt ekstraordinært kvalificeret op til 4 point, i alt således max 4 point for vurderingsskemaet.


Bemærk: De læger, der har afsluttet introduktionsforløb før 01.09.2008, hvor vurderingsskemaet blev taget i anvendelse, kan vedlægge en "frihåndsudtalelse" fra tutorlægen, meget gerne struktureret omkring de syv roller, og gerne kommenteret af uddannelseslægen. 
Såfremt en sådan udtalelse ikke kan indhentes, begrundes det i ansøgningen. Ansættelsesudvalget vil lave en konkret vurdering af ansøgning uden vurderingsskema mhp. point.

Afslag ud fra faglig profil:
Såfremt ansøger bedømmes ikke-kvalificeret inden for et delelement, vil ansøger ikke komme i betragtning til samtale/stilling og vil få et skriftligt afslag samt tilbud om mundtlig forklaring herpå.

Indkaldelse til samtale:
Alle ansøgere, som bedømmes Kvalificeret eller Kvalificeret på ekstraordinært niveau, vil blive indkaldt til samtale.
Såfremt der er mange ansøgere til et område i regionen, forbeholder ansættelsesudvalget sig ret til at reducere antallet af ansøgere til samtale i dette område.
Der vil skriftligt blive redegjort herfor i et eventuelt afslag.
Læs om ansættelsessamtalen her.

 

 


Siden er sidst opdateret 15-6-2016
HR - Den Lægelige Videreuddannelse