Den lægelige videreuddannelse Til Region SyddanmarkTil forsiden
ForsidepilSpeciallægepilOto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi

 

Uddannelsesforløb 2013-2017
Det regionale ansættelsesudvalg
Det regionale uddannelseudvalg

Kontakt
Sagsbehandler: Frederik Mørk
e-mail: Frederik.Moerk@rsyd.dk

 

Download:
Ansøgningsvejledning
Faglig profil

Forskningstræning
Operationsliste
Aktiviteter siden sidste ansøgning
Tilladelse til indhentning af referencer

Uddannelsesprogrammer
Se oversigt her

 

Præsentation af specialet
Oto-rhino-laryngologi er et kirurgisk speciale, som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og
kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreoidea samt ansigtsskelet.

Derudover foretages diagnostik af sygdomme i mediastinum, bronkier og esofagus samt kranienervediagnostik. Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning.

Audiologi er et ekspertområde indenfor Oto-rhino-laryngologi, hvor udredning og behandling af høretab foregår.

Patienterne
Patientklientellet spænder over et aldersinterval fra nyfødte til gamle med sygdomsintensiteter fra "raske" med mindre problemer til alvorligt syge. Som en konsekvens heraf rummer specialet også palliation og terminal behandling. En stor del af patienterne får foretaget større eller mindre kirurgiske indgreb forudgået af forskellige udredningsprogrammer. Derudover varetager specialet udredning med henblik på medicinsk behandling. Endelig er en del af patienterne akut syge med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk intervention.

 


Siden er sidst opdateret 10-4-2014
Den Lægelige Videreuddannelse