Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPædagogisk udviklende funktionpilListe over PUF-lektorerne med kontaktoplysninger

Liste over PUF-lektorerne med kontaktoplysninger

 

PUF lektor

Anne Marie Høeg Hansen 

Tlf. 7636 3210 
Anne.Marie.Hoeeg.Hansen@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 • KBU-læger, starten på arbejdslivet
 • Kompetencevurdering
 • Professionalisme
 • Udvikling og afholdelse af vejlederkurser
 • Udvikling og afholdelse af kurser for uddannelsesansvarlige overlæger

 

PUF lektor

Bjarke Kryger 

Tlf. 7997 6174 
Bjarke.Kryger@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 

PUF lektor

Christopher Garcia 

Tlf. 7918 3284
Christopher.Garcia@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 • Team træning & simulation
 • UAO (roller, funktion, uddannelsesledelse, mm)
 • Uhensigtsmæssige vejledningsforløb
 • Karrierevejledning

 

PUF lektor

Hans Ri Jørgensen

Tlf. 6348 4162
hans.ri.joergensen@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 

PUF lektor

Helle Ibsen

Tlf. 7452 2220
helle.ibsen@dadlnet.dk

 

Særlige interesseområder: 

 • Uddannelse af tutorer i Almen Medicin.
 • Karrierevejledning ved anvendelse af "Karriereværket"
 • Transfer (fremme at kompetencer lært i en situation kan anvendes i anden sammenhæng)
 • Facilitering (design og ledelse af deltagerinvolverende processer)
   

 

Jesper durup

Jesper Durup

Tlf. 2940 3265
Jesper.Durup@rsyd.dk  

 

Særlige interesseområder:

 

PUF lektor

Jon Zwisler

Tlf. 2390 0602
jetzwisler@gmail.com

 

Særlige interesseområder:

 • Brobygning mellem den præ- og postgraduate uddannelse
 • Udvikling af og brug af kommunikationstræning i almen praksis
 • Udvikling og afholdelse af tutorlægekurser
 • Fremme en positiv feedbackkultur hos både uddannelseslæger og tutorer i almen praksis

 

PUF lektor

Martin Hulgaard

Tlf. 7636 2187
Martin.Hulgaard@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 • Feedback
 • Daglig klinisk vejledning
 • Igangsætte uddannelsesprojekter (uddannelsestavle, miniCEX osv)
Peder Charles

Peder Charles

Tlf.

charles@clin.au.dk

 

Særlige interesseområder:

 

Taus Biba

Taus Oliver Biba

Tlf. 9944 9406
Taus.Oliver.Biba@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 • Optimering af introduktionsprogrammer, for at ruste den uddannelsessøgende bedst muligt til uddannelsesforløbet og arbejdet i afdelingen, så der skabes gode forudsætninger for uddannelsen og øget patientsikkerhed.
 • dvikling af uddannelsesstedets kompetencer i forhold til kommunikation, samt det at give og modtage supervision og feedback.
 • Justeringer af afdelingens organisering i forhold til at kunne honorere ovenstående.
 • Ideskabelse, afprøvning og implementering af nye uddannelsestiltag.

 

Thomas Hertel

Thomas Hertel

Tlf. 2445 9119
thomas.hertel@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder:

 

PUF lektor

Thorsten Schumann

Tlf. 9944 6205
Thorsten.Schumann@rsyd.dk

 

Særlige interesseområder: 

 • Facilitering (design og ledelse af deltagerinvolverende processer)
 • Innovation (brug af strukturerede processer til kvalitetsudvikling vedr den lægelige videreuddannelse)
 • Design og gennemførelse af afdelings-/specialespecifikke kurser om vejledning/feedback/kompetencevurdering
 • Vejlederkurser med særlig fokus på speciallæger med udenlandsk uddannelsesbaggrund
 • Uddannelsesforløb for (nye) uddannelsesansvarlige overlæger
 • Forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
PUF lektor

Troels Kodal

Tlf. 7918 2000 og 6167 5396
troels.kodal@rsyd.dk
troelskodal@gmail.com

 

Særlige interesseområder:

 • Skabelse af gode og effektive post-graduate uddannelsesmiljøer
 • Løbende kvalitetsudvikling af drift/uddannelses organisation (den lærende organisation)
 • Implementering af nye tiltag i en organisation
 • Feedback
 • Kompetencevurdering
 • Forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

 

 


Siden er sidst opdateret 15-2-2019