Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL1

Kursus i ledelse, administration og samarbejde - SOL


Der er ikke SOL-kurser i introduktionsuddannelsen.
Det bør tilstræbes, at SOL1 bliver gennemført inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen, dog for så vidt muligt inden for de første 6 måneder (Fase 1) for Almen medicin.

Kursets formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompetencemål inden for områderne ledelse, administration og samarbejde.

Varighed:
2 dage
Finde datoer for SOL1 2020 og 2021

Tilmelding:
www.evaluer.dk - klik på Region Syd på Danmarkskortet, herefter på  Kursustilmelding og skriv SOL i søgefeltet. Klik på det ønskede kursus og tilmeld dig.


Kurset giver deltagerne:

  • en grundlæggende indføring i det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på såvel decentralt som centralt niveau
  • et kendskab til de væsentlige interessenter inden for det danske sundhedsvæsen på såvel lokalt som nationalt plan
  • et grundlæggende kendskab til de aftaler, regelset m.v., der er af betydning for det danske sunhedsvæsens funktion 
  • et kendskab til de forvaltningsmæssige- og organisatoriske problemstillinger i det danske sundhedsvæsen
  • en basal teoretisk viden inden for ledelse, organisation og samarbejde samt basale færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med løsning af konkrete forvaltningsmæssige og organisatoriske problemstillinger.


Kontakt
Helle Guldager Aaskoven, Koncern HR i Region Syddanmark
e-mail hga@rsyd.dk,  tlf.: 7663 1868


Siden er sidst opdateret 30-9-2020
Sundhedsuddannelser