Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilKurserpilLæringskursus

Læringskursus

Kurset er et obligatorisk 2-dages internatkursus for læger ansat i første delforløb af klinisk basisuddannelse.

Formål:
At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne styrke og videreudvikle egen læring - herunder styrke deltagerne i skiftet fra teoretisk til praktisk læring.

Kurset skal:

  • Give deltagerne en grundlæggende viden om læreprocesser, kompetenceudvikling samt hindrende og fremmende faktorer for læring (læringsrammer).
  • Træne deltagerne i at identificere og kvalificere mulige læringssituationer i den kliniske hverdag.
  • Udvikle deltagernes evne til at give og modtage feedback.


Kursusdatoer efterår 2018 og yderligere kursusinformation


Tildeling og kursusadministration
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at lægerne tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Lægerne og deres afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 2. delforløb.  

 

Kontaktperson vedr. tildeling, undervisere, overnatning mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
lfh@rsyd.dk, tlf. 2177 8827

 

 

 


Siden er sidst opdateret 6-6-2018