Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilKurserpilKommunikationskursus

Kommunikationskursus

Kurset er obligatorisk for læger ansat i andet delforløb af klinisk basisforløb og gennemføres som 2 dages internatkursus og 1 opfølgningsdag.

Formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompetencer.

Kurset skal:

  • Øge deltagernes forståelse for, hvilken betydning kommunikation har for alle professionelle relationer - såvel til patienter og pårørende som til kolleger.
  • Øge deltagernes forståelse for psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation.
  • Give deltagerne mulighed for at opnå færdigheder i at kommunikere med patienter, pårørende og kan indhente relevante oplysninger fra patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.
  • Kan formidle information, der er tilpasset patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartneres behov.
  • Sætte deltageren i stand til at forholde sig reflekterende til de følelsesmæssige reaktioner, der opstår i samtaler med patienter, pårørende og kolleger - både hos deltageren selv og samtalepartnerne.
  • Styrke deltagernes bevidsthed om rammerne for samtalesituationen, herunder tidsdimensionen, de fysiske rammer samt asymmetrier i kommunikationen.


Kursusdatoer efterår 2018 og yderligere kursusinformation


Tildeling og kursusadministration
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at lægerne tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Lægerne og deres praksis/afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 2. delforløb. 

 

Kontaktperson vedr. undervisere, overnatning mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
lfh@rsyd.dk, tlf. 2177 8827

 

Kontaktperson vedr. tildeling:
Ann Vølkers Engelbrechtsen
Damhaven 12, 7100 Vejle
Ave@rsyd.dk, tlf. 7663 1813


 

 


 

 


Siden er sidst opdateret 6-6-2018