Dette er tekstversionen af Ansøgning om merit
Klik her for at komme til den grafiske version af Ansøgning om merit

Om sitet - Læs op - Sitemap


Ansøgning om merit

Overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin

For speciallæger i andet speciale, der opfylder følgende krav, kan der søges om opnåelse af speciallægeanerkendelse i akutmedicin:

Ansøgningen fremsendes til Den Lægelige Videreuddannelse på dette skema. Ansøgningen skal være modtaget i så god tid, at den kan færdigbehandles og efterfølgende fremsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed inden den 31/12 2020.


For læger med erfaring indenfor akutmedicin:

Der er mulighed for at få afkortet sit uddannelsesforløb i akutmedicin på baggrund af tidligere ansættelser og de kompetencer, der er opnået i den forbindelse.
Den samlede uddannelsestid for opnåelse af speciallægeanerkendelse er 6 år.
Ansættelser i FAM eller tilsvarende før den 09/02 2018 kan tælle med. Der er dog mulighed for at få ansættelser frem til 31/12 2018 til at tælle med, i fald ansøgningen er modtaget senest 31/12 2018.
I så fald skal der søges om dispensation hos Sundhedsstyrelsen.
Tid fra tidligere speciallægeuddannelse kan tælle op til 3 år.

Det regionale uddannelsesudvalg i akutmedicin vil foretage en individuel vurdering af den enkelte ansøgers kompetence og tid på relevante afdelinger og derudfra sammensætte et individuelt uddannelsesforløb.
Hvis lægen mangler under 3 år af uddannelsen i Akutmedicin, kan han/hun selv tilvejebringe et ansættelsesforløb i specialet. Det regionale uddannelsesudvalg skal sikre, at der foreligger et uddannelsesprogram og godkende forløbet. Hvis der mangler mere end 3 år, skal lægen søge en HU-stilling i Akutmedicin.

Ansøgningen fremsendes til Den Lægelige Videreuddannelse på dette skema. Ansøgningen skal være modtaget senest 31/12 2024.

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk