Dette er tekstversionen af Evaluer.dk
Klik her for at komme til den grafiske version af Evaluer.dk

Om sitet - Læs op - Sitemap


Evaluer.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres.
Tidligere evalueringer findes kun papirbaseret og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk. Endnu kan der være forløb, som sygehusene ikke har oprettet, men det vil blive korrigeret snarest muligt.
Alle ansættelsesforløb, en uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system evaluer.dk.

Adgangskode til evaluer.dk

Alle KBU-læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen.
Det er vigtigt at logge ind på www.evaluer.dk og sikre, at din profil er opdateret med de rigtige oplysninger (se ’profil’ øverst til højre). Her kan du også ændre kodeord til dit login.
Har du ikke modtaget en kode, eller skal dit forløb se anderledes ud, kontakt da sekretariatet eller egen lønafdeling.

Evaluering i evaluer.dk

Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer. og e-mailadresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen.

Øvrige brugere af evaluer.dk

Alle ledende og uddannelsesansvarlige overlæger , tutorer og PUF lektorer har adgang til systemet.
De vil have mulighed for at lave forskellige rapporter på afdelingsniveau/praksisniveau for at følge uddannelsen på deres afdeling og dermed kvalitetssikre uddannelsesniveauet.

 


 


 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk