Dette er tekstversionen af Læringskursus
Klik her for at komme til den grafiske version af Læringskursus

Om sitet - Læs op - Sitemap


Læringskursus

Kurset er et obligatorisk 2-dages internatkursus for læger ansat i første delforløb af klinisk basisuddannelse og opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om "Generelt kursus i læring/pædagogik", som beskrevet i "Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse" af 29.4.2008.
 

Formål:
At give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne styrke og videreudvikle egen læring - herunder styrke deltagerne i skiftet fra teoretisk til praktisk læring ved hjælp af konkrete redskaber og baggrundsviden.
Kurset vil også berøre, hvordan KBU-lægen håndterer både at skulle bidrage til driften på en sygehusafdeling, og samtidig erhverve sig nye praktiske kundskaber.
Endvidere er formålet at skabe netværk til andre KBU-læger.

 Kurset skal gennemgå og evt. træne:


Kursusdatoer, tidspunkter og sted:
Klik på Region Syddanmark (grøn) på Danmarkskortet på forsiden af www.evaluer.dk, inden du logger på og dernæst på knappen 'Kursustilmelding', og skriv 'Læring' i søgefeltet. Klik på et kursus og se tidspunkter og sted.

Tildeling:
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at lægerne tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Lægerne og deres afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 1. delforløb. Yderligere oplysninger udsendes 3-4 uger før kurset.

Evaluering:
Evaluering af kurset foregår elektronisk via medsim.dk på kursets sidste dag.

Dokumentation for deltagelse:
Efter gennemførelse af kurset gives en godkendelse i den elektroniske logbog. Elektronisk godkendelse skal være i orden, når der skal søges om selvstændigt virke.

 

Kontaktperson vedr. tildeling, undervisere, overnatning mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
lfh@rsyd.dk, tlf. 2177 8827

 

 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk