Dette er tekstversionen af Kommunikationskursus
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommunikationskursus

Om sitet - Læs op - Sitemap


Kommunikationskursus

Kurset er obligatorisk for læger ansat i andet delforløb af klinisk basisuddannelse og gennemføres som 2 dages internatkursus og 1 opfølgningsdag. Kurset opfylder Sundhedsstyrelsens vejledning om "Generelt kursus i kommunikation", som beskrevet i "Vejledning om generelle kurser i den kliniske basisuddannelse" af 29.4.2008.

Formål:
At understøtte de uddannelsessøgendes muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne opstillede kompetencer og forbedre de kommunikationsfærdighederne.

Kurset skal:

Mellem modul 1 og 2 er der obligatoriske kommunikationsopgaver, bla. optagelse af egen læge-patientsamtale. Optagelsen danner baggrund for en del af arbejdet på modul 2, hvor lægerne hjælpes til at reflektere over egne erfaringer og får udvidet de kommunikative evner.


Kursusdatoer, tidspunkter og sted:
Klik på Region Syddanmark (grøn) på Danmarkskortet på forsiden af www.evaluer.dk, inden du logger på og dernæst på knappen 'Kursustilmelding', og skriv 'Kommunikation' i søgefeltet. Klik på et kursus og se tidspunkter og sted. Bemærk, at modul 1 og 2 er oprettet hver for sig og afholdes hvert sit sted.

Tildeling:
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark er hovedansvarlig for, at lægerne tilbydes kurset, og tildelingen sker i samarbejde med Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa. Lægerne og deres praksis/afdeling får besked om kursustildelingen ca. 3 måneder før start på basisuddannelsens 2. delforløb.

Evaluering:
Evaluering af kurset foregår elektronisk via medsim.dk på kursets sidste dag.

Dokumentation for deltagelse:
Efter gennemførelse af kurset gives en godkendelse i den elektroniske logbog. Godkendelsen skal være i orden, når der søges om selvstændigt virke.
 

Kontaktperson vedr. undervisere, overnatning mv.:
Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland
Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa
lfh@rsyd.dk, tlf. 2177 8827

 

Kontaktperson vedr. tildeling og afbud:
Ann Vølkers Engelbrechtsen
Damhaven 12, 7100 Vejle
Ave@rsyd.dk, tlf. 7663 1813


 

 


 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk